Ochrana soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují ochranu Vašich osobních údajů v dispozici naší obchodní společnosti Happenee, je zpravidla obchodní společnost Happenee s.r.o., IČO: 042 16 202, se sídlem Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9 (dále jen „Happenee s.r.o.“) a nakládání s nimi v souvislosti s používáním platformy Happenee. 

Kdo shromažďuje Vaše údaje?

Happenee s.r.o. je provozovatelem platformy Happenee, kterou jste oprávněni užívat prostřednictvím webových stránek www.happenee.com nebo prostřednictvím dedikované aplikace. 

V případě, že do platformy Happenee vložíte své osobní údaje, jsme správcem těchto osobních údajů a uplatní se tyto zásady ochrany osobních údajů.

Ohledně osobních údajů, které vkládá do platformy Happenee organizátor události, vystupuje jako správce osobních údajů právě daný organizátor a uplatní se jeho vlastní zásady ochrany osobních údajů. V takovém případě vystupujeme pouze jako jejich zpracovatel. Ohledně těchto osobních údajů neručíme za předchozí souhlas či jiný platný právní důvod, na základě kterého osobní údaje organizátor do platformy vložil. 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním platformy Happenee a v rámci Vašeho uživatelského účtu. Jedná se tak zejména o údaje, které nám sdělíte při registraci uživatelského účtu a při přihlášení na organizované události a které vkládáte následně v rámci správy Vašeho uživatelského účtu a Vašich událostí.

Jedná se zejména o následující osobní údaje: adresní, identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, adresa pobytu apod.) a údaje zpracovávané vždy pro konkrétní událost, kterou organizátor pořádá (pracovní pozice, údaje o zaměstnavateli, informace o účasti na události a další údaje), údaje o zařízení použitém k přístupu do platformy Happenee, Vaše vlastní personifikované poznámky a další údaje Vámi dobrovolně vyplněné v rámci uživatelského účtu a v rámci plnění vzájemných práv a povinností dle Podmínek užití platformy Happenee.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám zajistili užívání platformy Happenee, abyste mohli s jinými uživateli Vaše údaje sdílet v rámci funkcionalit platformy Happenee, k tomu, abyste spravovat Vaše uživatelské účty, abychom Vám mohli poskytovat služby dle Podmínek užití platformy Happenee, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách a abychom mohli zvyšovat jejich kvalitu a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.  

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě pokynu organizátora, a to pouze za podmínek, ke kterým má příslušný organizátor oprávněný důvod a ke kterým jste ho oprávnili.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili a ke kterým je užíváme dle těchto zásad ochrany osobních údajů.

Příjemci údajů, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak jsou:

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • osoby, kterým poskytnete oprávněný přístup k Vašim údajům a/nebo se kterými tyto osobní údaje oprávněně sdílíte;
 • poskytovatele účetních či administrativních služeb;
 • organizátoři.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme a jak jsou zabezpečeny?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu plnění práv a povinností dle Podmínek užití platformy Happenee a po celou dobu existence Vašeho uživatelského účtu, jakož i po celou dobu existence profilu události na kterou jste se přihlásili. Vaše osobní údaje jste oprávněni smazat Vy sami, a to prostřednictvím funkce ve Vašem profilu.

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich povinností z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR.

Dále máte právo obrátit se v případě porušení povinností stanovených GDPR na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel. pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna).

Jak nás kontaktovat?

Pokud se vyskytnou jakékoliv dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací:

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Happenee. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit a aktualizovat.

Poslední verze: 18. 1. 2019

Kliknutím na tlačítko Přijmout všechny cookies souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit.