Onboarding checklist

Rozdejte úkoly a aktivity, které lze pomocí checklistů plnit a sledujte progres.

Automatické sledování aktivit

Pokud jsou úkoly navázané na aktivity v Happenee, jejich plnění se automaticky zaznamenává do checklistu.

Sledování aktivit v paltformě

Sledování prokliků na jiné weby

Manuální plnění

Pokud jsou úkoly navázané na aktivity mimo Happenee, návštěvník si plnění zaznamená jedním kliknutím

Progress bar

Vyhodnocujte snadno výsledky nebo progres každého jednotlivce

Funkce modulu

Checklist
Automatizovaný seznam úkolů, který pomáhá návštěvníkům plnit sadu vámi definovaných aktivit.
Segmentace kontaktů
Tvorba vlasních seznamů kontaktů, tagů a skupin se kterými potom komunikujete nebo dále pracujete.

Z čeho se platforma skládá?

Prohlédněte si všechny moduly připravené k sestavení flexibilního řešení podle vašich představ.

Vyzkoušejte platformu z pohledu návštěvníka se všemi funkcemi a moduly přímo ve vašem internetovém prohlížeči.

Proč vybrat Happenee?

Modularita a flexibilita

Nejste v tom sami

Ověřená spolehlivost

Autentické zapojení

Integrace

Zabezpečení

Rychlé nasazení

Buďte zábavní!

By clicking Accept All Cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.